Az Elektromágneses Mezőszimuláció és Tervezés Laboratórium (EMTlab) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszékén belül működik.

A labor célja a villamosmérnöki gyakorlatban előforduló, elektromágneses elven működő eszközök, eljárások modellezése és tervezésének segítése numerikus térszámítással. Tevékenységéhez tartozik a numerikus módszerek fejlesztése, hatékony térszámítási modellek alkotása, optimalizációs eljárások elméleti vizsgálata és gyakorlati alkalmazása, inverz problémák elméletének kutatása, kísérlettervezési módszerek alkalmazása, valamint kereskedelmi szoftvercsomagok megismerése és használata.

Az alkalmazási területek közül megemlítendő az elektromágneses elvű roncsolásmentes anyagvizsgálat, szimuláció és tervezés a mikrohullámú technikában, végeselem-szoftverek fejlesztése, valamint nagy erőforrásigényű szimulációs feladatokat helyettesítő hatékony számítási modellek fejlesztése (pl. szimplex-adatbázis, kriging-predikció vagy homogenizálás alapján).

A labor munkatársai az elektromágneses terek elméletével és numerikus szimulációjával kapcsolatos tantárgyakat oktatnak, elsősorban villamosmérnök-hallgatók számára.

Várjuk mindazon hallgatók jelentkezését, akik szívesen bekapcsolódnának a laborban folyó kutatásba önálló laboratórium, szakdolgozat, diplomatervezés vagy TDK munka keretén belül. Meghirdetett témáink mellett a labor profiljához illeszkedő, egyéb szabadon választott kutatási feladatokban is vállalunk témavezetést.

A labor a V1. épület (1111 Budapest, Egry J. utca 18.) 5. emeletén az 519-es teremben található.